ZEMNE STAZE ENTERPRAJZA: NAUKA I NAUČNA FANTASTIKA

Predrag Krstić

Apstrakt: Ovaj članak nastoji da izloži razumevanja odnosa nauke i naučne fantastike, prevashodno na osnovu recepcija televizijske i filmske produkcije Zvezdanih staza. Prvo se skiciraju obrisi jedne gotovo komplente nauke i tehnologije „čudnih novih svetova“ dvadesetčetvrtog veka, da bi se potom ukazalo na reakcije koje je ta virtualna projekcija budućnosti izazvala u savremenoj naučnoj zajednici. U poslednjem delu se sugeriše jedan odnos prožimanja naučne fantastike i nauke koji se ne bi zaustavio na klišeu proročke inspirativnosti prve za potonju, već bi naučnotehničke vizije naučne fantastike uključio u saznajni protokol same nauke.

Ključne reči: naučna fantastika, nauka, fikcija, činjenica, Zvezdane staze.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (3), pp. 73-97