Helena Zdravković. Politika žrtve na Kosovu

Vladimir Ribić

Apstrakt: Helena Zdravković, Politika žrtve na Kosovu. Identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu, Srpski genealoški centar – Etnološka biblioteka, Beograd 2005, 284 str.

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 212 - 215