Vremenska kontekstualizacija kulturnih predstava o postsocijalizmu, tranziciji i evrointegracijama u Srbiji

Bojan Žikić

Apstrakt: Kritični događaji, koji utiču na redefinisanje društvenih i kulturnih kategorija, predstavljaju kulturne kognitivne stožere organizovanja narativa o društvenom vremenu. Posmatrajući raspad SFRJ u tom svetlu, pokušaću da objasnim određeno kulturno poimanje vremena koje odstupa od onoga što smatramo njegovim uobičajenim, linearnim doživljavanjem, a na osnovu ispitaničkih iskaza, u kojima se stanje u Srbiji upoređuje sa sadržajem kulturnih predstava o Evropskoj uniji.

Ključne reči: antropologija vremena, kritični događaj, postsocijalistička tranzicija, procesi evropskih integracija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (4), pp. 899-917