Др Гордана Благојевић, Срби у Солуну у првој половини 20. ве-ка: о религијској припадности и етничком идентитиету

Milesa Stefanović-Banović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 195-197