O proučavanjima porodične slave u Srbiji

Danijel Sinani

Apstrakt: Rad se bavi najzapaženijim pokušajima tumačenja postanka i razvoja porodične slave, kao “specifičnog” običaja iz oblasti narodne religije u Srbiji. Predstavljene su i prokomentarisane ideje relevantnih autora o poreklu ovog praznika, kao i utvrđivanje društvenih karakteristika porodične slave. Na kraju su razmotrene perspektive za dalje proučavanje i naglašeni aspekti ovog običaja koji zaslužuju nova istraživanja i interpretacije.

Ključne reči: porodična slava, narodna religija, poreklo, pristupi, perspective, tumačenja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 175-192