Етнографско-социографски показатељи раширености про-тестантских верских заједница у југоисточној Србији (са по-себним освртом на Роме протестанте)

Dragan Todorović

Apstrakt: Деценију и по уназад, у религијском пољу Србије траје појачани утицај “малих верских заједница” – адвентиста, пентекосталаца, Јеховиних сведока, баптиста, методиста, мормона... Опонашајући образац распростирања у европским, па и балканским земљама, протестантске верске заједнице посебну пажњу усмеравају према етничким мањинама, посебно Ромима, који су по конфесионалном пореклу православци и припадници ислама. Прелазак на протестантизам донео је Ромима много тога што им је било ускраћено у православљу, римокатоличанству и исламу: достојанство и уважавање, бригу и скрб, наду и перспективу. Анализом садржаја прикупљене етнографске и социолошке грађе и продубљених интервјуа са верницима и старешинама, аутор у раду даје етнографско-социолошки приказ распрострањености протестантских верских заједница у југоисточној Србији (Хришћанска баптистичка црква, Јеховини сведоци, Хришћанска адвентистичка црква и Еванђеоска пентекостална црква), с кратким представљањем по једне карактеристичне верске заједнице у којој Роми чине преовлађујуће верништво.

Ključne reči: протестантске верске заједнице, протестантизација Рома, југоисточна Србија, Роми, Роми протестанти

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 87-111