Лажни фолклористи српског народног стваралаштва

Dragana Antonijević

Apstrakt: У раду се разматра појам „лажног фолклора“. Прво се разматрају његове ка-рактеристике а потом се износе најпознатији примери фалсификата у међу-народној и домаћој фолклористици. Лажни фолклор се односи на појаве под-метања измишљених, преписиваних, преправљаних и на други начин своје-вољно мењаних фолклорних дела која се, потом, јавности потурају као аутентично народно стваралаштво. Узроци ове појаве могу бити различити, од личне промоције, сујете, материјалне користи и популаризације неуких и некоректних сакупљача и фалсификатора народних умотоворина, па до њи-хових родољубивих и политичких разлога у циљу националног освешћивања и улепшавања традиције сопственог народа. Појава је слична концепту „из-мишљања традиције“, с тим што су многи фалсификовање фолклора недво-смислено оценили као изразито штетно по науку, ширу читалачку јавност и укупну рецепцију народне књижевности.

Ključne reči: лажни фолклор, фалсификовање и мистификација народног стваралаштва, критичка процена фолклорних дела

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 9-24