Socioekonomski elementi trgovine ljudima u EU

Alfred Wong Roxanne Gomes

Apstrakt: Evropska Unija (EU) je jedna od ranih potpisnica Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog zločina. Tokom protekle decenije, EU je sprovodila različite mere kako bi se povinovala "Protokolu o zabrani, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima". Strategija borbe se umnogome oslanjala na sprovođenje postojećih i novih zakona, kako u, tako i izvan EU. Do danas, rezultati uglavnom izostaju. Razmatranje društvenih i ekonomskih elemenata u zemljama porekla i zemljama prijema bi moglo biti efektivniji način za izlaženje na kraj sa problemom trafikinga.

Ključne reči: ekonomsko preživljavanje, eksploatacija, trgovina ljudima, razlike u zaradama, migracije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (3), pp. 831-852