Gustaf Kosina i koncept kulture u arheologiji

Aleksandar Bandović

Apstrakt: Analizirajući ulogu koju je nemački arheolog Gustaf Kosina, sa kraja XIX i prve trećine XX veka, imao u rađanju ideje arheološke kulture želi se naglasiti njena neupitna datost. Kosinin život i delo su često predstavljeni kao izuzetak u evropskoj arheologiji, no znatno je bolje shvatiti ga kao vrh ledenog brega. Pojednostavljeni koncepti etniciteta i traganje za njim u arheološkom materijalu danas su postali opšta mesta discipline, u domaćoj sredini skoro nezamenljiva paradigma.

Ključne reči: Gustaf Kosina, arheološka kultura, etnicitet, nacionalizam, rasizam, istorija arheologije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (3), pp. 629-648