PRILOG PROUČAVANJU EKONOMSKOG ASPEKTA AKULTURACIJE PRILIKOM PRIVREMENIH MIGRACIJA: EKONOMSKO PONAŠANJE SRBINA TOKOM STRUČNOG USAVRŠAVANJA U SAD

Saša Nedeljković

Apstrakt: Prvih pet meseci 2011. godine proveo sam u SAD kao učesnik programa razmene stručnjaka. Tokom tog boravka uočio sam brojne procese, i bio sam im direktno izložen, koji se u širem smislu mogu svrstati u procese akulturacije. Budući da u našoj antropologiji nema mnogo radova o akulturacionim procesima kroz koje prolaze privremeni migranti iz Srbije u SAD, odlučio sam se da, putem autorefleksije, proučim pomenuti proces, i to sa posebnim naglaskom na njegov ekonomski aspekt.

Ključne reči: migracije, Srbija, SAD, ekonomija, etnicitet, akulturacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 209-242