СОБА АЛАТУРКА У МУЗЕЈУ РАС У НОВОМ ПАЗАРУ

Muradija Kahrović

Apstrakt: У овом раду приказана је соба алатурка која се налази у Музеју Рас, при Одељењу за етнологију, и представља вредан део култур- ног наслеђа Новог Пазара. Ова соба је била намењена за госте због чега је најбоље уређена. Предмети који су сачињавали ентеријер алатурке били су рад занатлија, почев од ручно тканог ћилима, везених јастука клобо- даном, вешто украшених сахана, ибрика и других посуда од метала, што указује на велики процват занатства и трговине у овом граду. Циљ овог рада је да прикаже традиционално унутрашње уређење собе за госте ала- турке крајем 19. и током 20. века у старим градским кућама оријентал- ног типа. У другој половини 20. века, услед наглог урбаног развоја Новог Пазара, савремена архитектура потиснула је традиционалну, оријенталну. Из тог периода има мало старих, градских кућа. Последица рушења ста- рих кућа је и нестанак собе алатурке. Простор намењен за госте сада је салон опремљен новим, индустријски произведеним намештајем.

Ključne reči: музеј, соба, алатурка, култура, традиција, град, Нови Пазар, занати, гости, ентеријер

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 73-86