ERA KIBORGA – STVARANJE "DJELIMIČNIH ILI POTPUNO UMJETNIH BIĆA"

Ivana Greguric

Apstrakt: Razvoj bionike i povezivanje novih tehnologija s ljudskim nervnim ili drugim biološkim sustavom uzrokuje promjene u ljudskoj prirodnoj strukturi. Tehničkim razvojem se integriraju organska i anorganska priroda, čovjek, računala i mašine čineći jedinstveni matrični entitet kiborga. Tu se javljaju fundamentalna pitanja poput: što je danas čovjek (deskriptivni aspekt) i kakvo bi trebalo biti (normativni aspekt) ljudsko biće? U 21. stoljeću, tehnike ljudskog poboljšanja obećavaju "pomoć" ljudskom tijelu i umu – poboljšanje mentalnih i fizičkih sposobnosti, pri čemu ljudska bića, naizgled postaju gospodari vlastite evolucije, dok stvarno postaju resurs znanstvenotehničkog napretka. Moderni čovjek postepeno iščezava kao prirodno biće pretvarajući se sve više u umjetno biće "kiborga" pri čemu se postavlja pitanje što će naposljetku u čovjeku ostati prirodno ljudsko? U kojem smjeru možemo očekivati daljnji razvoj kiborgizacije i gdje je granica koja će u bliskoj budućnosti strogo dijeliti prirodnog čovjeka od kiborga? Kako bismo prirodnu strukturu čovjeka zaštitili od svemoći tehnike i njezine neetične primjene, nužna je uspostava kiborgoetike koja bi odredila granicu implementacije umjetnog u prirodno tijelo.

Ključne reči: kiborg, kiborgizacija, kiborgoetika, ljudsko, poslijeljudsko

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 31-41