Примена антропологије у индијанским резерватима у САД

Vladimir Ribić

Apstrakt: Проучавање феномена акултурације се налази у основи рада примењених антрополога у резерватима за Индијанце у САД. Примена антропологије у индијанским резерватима имала је за превасходни циљ да помогне државном административном планирању у вези са политичким уређењем, привредним развојем, образовањем и тако даље. Такође, антрополози су ангажовани и као експерти приликом доношења одлука о индијанским захтевима за права на земљу. Примењена антропологија у САД је преузела реторику америчког егалитаристичког популизма са прелаза из 19. у 20. век, која је обновљена у реторици New Deal и његовог егалитаристички оријентисаног патернализма.

Ključne reči: примењена антропологија, акултурација, индијански резервати

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 1 (1), pp. 27-33