Biografija kao paradigma etničke i nacionalne emancipacije: životna priča Crnogorca iz Lovćenca kao izvor za proučavanje etniciteta i nacionalizma Crnogoraca u Vojvodini

Saša Nedeljković

Apstrakt: U ovom radu je učinjen pokušaj da se dosadašnja znanja stečena o crnogorskoj zajednici u Srbiji upotpune analizom životne priče jednog Crnogorca koji živi u ruralnoj sredini u Vojvodini. Želeći da problematizujem biografski metod, i da rezultate dobijene na taj način uporedim sa rezultatima dobijenim na drugi način, posegao sam za beleženjem i analizom jedne paradigmatične životne priče. Ta životna priča pokazuje sve do sada uočene sindrome vezane za identitet proučavane zajednice, i dodatno osvetljava pojedine aspekte tog identiteta. Na osnovu nje dobijeni su modeli recepcije, prerade i razrade utisaka i predstava koji se distribuiraju na institucionalnom ili grupnom nivou identifikacije.

Ključne reči: Crnogorci, Lovćenac, Srbija, identitet, biografija, studija slučaja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 539-560