Поп песма: епистоларна форма популарне културе

Bojan Žikić

Apstrakt: Текст је посвећен основној форми савремене популарне музике, а која се разматра са становишта које види популарну културу као надкултурну комуникацију. Та перспектива разликује се од ранијег антрополошког занимања за музику као пре свега укорењену у некој локалности, наводно традиционалну и аутентичну, одакле циљ овог рада јесте усредсређивање тог интересовања на значење песама, односно на њихову рецепцију.

Ključne reči: поп песма, популарна музика, популарна култура, антропологија, културна комуникација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 487-508