О фудбалу, антропологији и транзицији. Наративи о насиљу и безбедности у савременој Србији

Ivan Đorđević

Apstrakt: Циљ овог рада јесте утврђивање начина на који се кроз схватање савременог фудбала концептуализују идеје о култури у којој се живи, пре свега кроз кроз призму преклапања и преговарања идентитетских политика условљених локалним културним контекстом, али, истовремено, узимајући у обзир све већу глобализованост овог спорта. Посебан фокус биће усмерен ка дискурсу безбедности, као једном од важних наратива везаних за стање савременог фудбала. Пратећи медијске наративе везане за ову тему, са нарочитим освртом на убиство француског навијача Бриса Татона у Београду у септембру 2009. године, настојаћу да укажем на доминантне представе које преовлађују у концептуализацији савременог домаћег фудбала, и, самим тим, транзиционог периода у коме се Србија данас налази.

Ključne reči: фудбал, насиље, безбедност, антропологија, транзиција, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 431-446