Популарна култура: надкултурна комуникација

Bojan Žikić

Apstrakt: Основна питања која произлазе из теоријског бављења популарном културом јесу: чија је то култура и на који начин јој треба приступити. Прво питање конотира људске групе у оквиру којих и за које се производе, односно конзумирају форме популарне културе, а одговор на друго питање тиче се дисциплина које претендују на проучавање популарне културе, односно на изграђивање теоријских позиција и методолошких поступака. У тексту разматрам помаљање и артикулисање антрополошког интереса за популарну културу, а нарочито у односу на размaтрања популарне културе из перспектива студија културе. Као основни домен антрополошког проучавања популарне културе формулишем културну комуникацију која се остварује формама потоње.

Ključne reči: популарна култура, антропологија, студије културе, културна комуникација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2012, no. 7 (2), pp. 315-341