Дидара – прича о ходању „изван линија“ Мирослава Малешевић, Дидара – животна прича једне Призренке Етнолошка библиотека (књига 14), Београд, 2004

Ildiko Erdei

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 420-423