Kristofer Partridž. Enciklopedija novih religija - nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti

Danijel Sinani

Apstrakt: Енциклопедија нових религија – нове религије, секте и алтернативни духовни покрети, уредио: Кристофер Партриџ, Наклада Љевак, Загреб 2005.

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 210-212