Легенда о поштару – лопову и бизнисмену

Ivan Kovačević

Apstrakt: Легенда о поштару који је покрао пензије свим пензионерима у селу и са новцем побегао у Русију, где је остварио успешан бизнис, представља имплицитну критику банкарског система. Било да се ради о социјалистичком банкарству или банкама у време Милошевићевиог режима или најновијим банкама после 2000. године заједничко им је да нису доживљене као релевантан покретач инвестиционог циклуса. Легедна oправдава крађу којом поштар стиче иницијални капитал вршећи моралну аболицију кроз истицање враћање “позајмице” са каматом (“чашћавање”) и наглашава патриотизам актера као додатнан квалитет којим се ослобађа од кривице за почињени прекршај. За разлику од митског предузетника, стварним предузетницима фолклорни наративи приписују криминално порекло почетног капитала и неморалан начин вођења посла, што говори о односу жељеног и стварног у сфери транзиционих инвестиција.

Ključne reči: легенда о крађи пензија, савремени фолклор, транзиција, инвестиције, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 1 (1), pp. 9-18