„Оправослављење“ идентитета српске омладине

Miroslava Malešević

Apstrakt: У раду се разматрају неке од последица повратка цркве у јавну сферу: њеног растућег ауторитета, улоге у обликовању националног идентитета и утицаја на свеукупна друштвена и политичка збивања у данашњој Србији. У вези са тим указује се на ефекте које широка друштвена промоција религије/православља, посебно увођење веронауке у државне школе, има на формирање свести и опредељења нових генерација младих.

Ključne reči: нација, православље, веронаука, школа, млади, женски идентитети

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 135-150