Етнокултурна дуалност и (етнички) стереотипи

Bojan Žikić

Apstrakt: У дуалним етнокултурним срединама поступак конструкције индивидуалног идентитета често се заснива на поклапању етничке аскрипције и дескрипције, односно на ставу да је етнички идентитет примарна човекова одредница. Основни етнички стереотип у таквим заједницама полази од представа да се локална социокултурна стварност састоји од две етнокултурно компактне групе, од којих су у датом контексту само Они – заиста – етнокултурно компактна група. Последица тога је присутније исказивање ставова о унутаретничким разликама, него разрађено стереотипизирање Других. Такви унутаретнички стереотипи су засновани на тзв. завичајним класификацијама и представљају малу етнографију идеја о томе од чега је састављена свака локална етничка заједница

Ključne reči: етнокултурна дуалност, етнички и културни идентитет, стереотипи, културна когнитивност, интуитивне теорије

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 67-80