Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век)

Zorica Divac

Apstrakt: Етнографија и, посебно књижевност пружају бројне примере сеоског породичног живота, који дају готово идиличну слику породичног живота нашег традиционалног, патријахалног села. Међутим, Србија 19. века била је поприште бурних политичких превирања, устаничких борби и великих друштвених промена и несигурности, сеоба, размирица, насиља, честих промена управе, напора за стварање државног апарата, успостављања судско-законодавне власти и сл. Све то је довело до тога да је „патријахалност поремећена, стари обичаји и ред уздрмани“. Тадашња власт је уредбама, саветима, законима покушавала да сузбије све оне појаве у брачним односима које излазе из оквира традиционалног патријахалног села и прете да дестабилизују породицу и сеоску заједницу.

Ključne reči: : брак, породица, Србија, 19. век, закони, уредбе, архивски извори

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 219-232