Управљање ризиком од ХИВ и ХЦВ у оквиру приватног стамбеног простора међу београдским интравенским корисницима дроге

Bojan Žikić

Apstrakt: Рад је заснован на резултатима квалитативног антрополошког истраживања које је спроведено у Београду међу интравенским корисницима дроге (ИВКД). Методима дубинских интервјуа, реинтервјуисањем, посетом местима на којима се врши интравенско коришћење дроге и посматрањем одговарајућих навика испитаника прикупљени су разноврсни подаци везани за социјал-епидемиолошке аспекте преваленце ХИВ и ХЦВ међу припадници- ма дате популације, од којих се овде разматрају они који се односе на утицај посебног вида ризичног окружења, на начине на које испитаници покушавају да установе што успешније безбедоносне процедуре у погледу своје зависничке навике спрам могуће заразе вирусима о којима је реч, и крвљу преносивим болестима уопште.

Ključne reči: управљање ризиком од ХИВ и ХЦВ; физичко ризично окружење; интравенски корисници дроге; квалитативно истраживање; антропологија AIDS-а.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 189-199