„Да Винчијев код“ – пробни камен припадности

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се разматрају разлози популарности романа „Да Винчијев код“, Дена Брауна, односно – одговара се на питање: шта су читаоци у Србији у том роману препознали као питања која их се тичу, за која сматрају да су повезана са њиховим реалним животима. Истовремено, разматра се како и у којој мери начини идентификације са текстом кореспондирају са разлозима огромне популарности овог романа широм хришћанске цивилизације.

Ključne reči: Да Винчијев код, Ден Браун, хришћанство, популарна култура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 87-100