Европа: криза идентитета

Miroslava Malešević

Apstrakt: Дебату која се у европској јавности води о питањима имиграције, мултикултурализма, асимилације и интеграције мањина недавно су поново интензивирали инциденти са карикатурама објављеним у једном данском листу, подвлачећи значај дубине културних разлика између Запада и ислама, поготово оних које се тичу улоге религије у свакодневном животу. Како те сукобљене вредности помирити, посеб- но с обзиром на перспективу даљег ширења Европске Уније и идеју њеног чвршћег повезивања, које би у будућности требало да доведе до стварања заједничког европског културног идентитета? На ком заједничком именитељу је могућно изградити такав идентитет? У том контексту, овај рад настоји да – кроз идентификовање основних проблема са којима се савремена Европа суочава, размотри разлоге за све већу уздржаност према идеји „Европе без граница“, за пораст негативног расположења према процесима даљег повезивања и уједначавања, према растућем присуству странаца, за пораст дискри- минације према мањинама и слично, те да укаже на неке од последи- ца постојећих културних неспоразума.

Ključne reči: Европа, идентитет, интеграције, модернизација, културне разлике, досељеници, дискриминација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 69-86