Доброчинство и добротворност: концепт поклона и реализација заједнице у Грчкој

Eleftherios Alexakis

Apstrakt: Овај рад дијахроно истражује феномен доброчинства и добротоворности у Грчкој; интерпретација се базира на важећим теоријама постављеним од стране истакнутих социолога, антрополога и филозофа. Предложено је такође да поклон/понуда служи да ојача концепт заједнице као такве, као етничко-националне групе или групе где је човек постављен у средиште.

Ključne reči: доброчинство, добротворност, поклон, потлатцх, наслеђе, филантропија, литургија, национални доброчинитељ, волонтаризам, заједница

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 9-23