Етнографија музике света. Иван Чоловић, Етно, приче о музици света на Интернету, XX век, Београд, 2006.

Ildiko Erdei

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 259-262