Предавања о људској разноликости: може ли образовање променити став студената према схватању „расе“?

Goran Štrkalj Victoria E. Gibbon A.Tracey Wilkinson

Apstrakt: Овај рад бави се утицајем образовања на ставове студената о концепту расе. Упитник је био подељен студентима пре и после кратког курса о људској разноликости. Приметили смо значајну промену: студенти који су били неопредељени или расистички оријентисани променили су своје ставове према расизму, чиме се потврђује значај научног образовања у формирању мишљења студената.

Ključne reči: раса, образовање, ставови, људска разноликост

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 253-258