Клифорд Герц: једна каријера

Aleksandar Bošković

Apstrakt: Текст представља основне идеје недавно преминулог америчког антрополога Клифорда Герца, смештајући их у контекст његове богате и занимљиве каријере, утицаја под којима је био, као и неких реакција на његове ставове. Посебна пажња је посвећена појму културе, као кључном појму америчке антропологије двадесетог века.

Ključne reči: : Клифорд Герц, интерпретативна антропологија, етнографија, култура - антрополошки приступи

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 245-251