Владе Дивац – недовршена транзициона бајка

Ivan Đorđević

Apstrakt: У овом раду настојим да утврдим, анализирајући написе о кошаркашу Владе Дивцу, на који начин спортска штампа представља поједине истакнуте спортске личности, као и стратегије помоћу којих медији репрезентују, али и социјално конструишу одређене идентификационе праксе, пре свега везане за концепт националног идентитета. Покушаћу да покажем да медијска прича о познатом кошаркашу има структуру транзиционе бајке, у којој Дивац игра улогу „хероја“ још увек недовршене транзиције у Србији.

Ključne reči: спорт, национални идентитет, патриотизам, Владе Дивац, транзициона бајка

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 61-75