Приче о истини и толеранцији: креатори и креирани

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се расправља o креационизму као новом облику верског фундаментализма, који напада не само савремену науку, него саме темеље секуларизма у Европи, Америци и готово читавом свету, као и о начину на који креационизам користи механизме секуларног друштва/државе, пре свега музеје и науку, у сврху јачања свог утицаја. Истовремено се поставља питање у којој мери буквално схваћени принципи опште толеранције и демократије могу да подрију постоја- ње секуларног и мултикултуралног друштва у коме су настали.

Ključne reči: музеј, природа, наука, религија, еволуција, креационизам, демократија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 29-43