Хришћански идентитет секуларне Европе

Miroslava Malešević

Apstrakt: Неразумевање и неповерење којима су обележени односи између европске већине и досељеника исламског порекла озбиљан су изазов прокламованом пројекту изградње заједничког европског културног идентитета. Овај рад има за циљ да осветли неке аспекте тог културног конфликта, пре свега оне који се тичу разлика међу двема странама у перцепцији европског секуларизма. У светлу растућег утицаја религије у савременом свету разматрају се могућни идеолошки правци којима би Европа могла да се креће у потрази за новим заједничким именитељем. Износе се две могућности: једна је повратак на религијски идентитет, односно поновно дефинисање Европе као хришћанске територије. Друга могућност би била покушај да се постојећи секуларизам хришћанског типа редефинише и на његовом трагу успостави нови, непристрасни, „универзални секуларизам“ који би био инклузиван и за припаднике других, нехришћанских култура

Ključne reči: Европа, секуларност, хришћански културни код, досељеници, религијски идентитет, различитост, толеранција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2007, no. 55 (1), pp. 9-28