Дуго путовање у Јевропу Мирјана Прошић-Дворнић, Одевање у Београду крајем XIX и почетком XX века Стубови културе, Београд 2006.

Ildiko Erdei

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 279-282