Наука о народу и антропологија Човека

Ivan Kovačević

Apstrakt: Одређивање односа етнологије и антропологије, које полази од етимологије, нужно губи развојну димензију. Осим тога, редукција антропологије на питање „шта је човек“ и разматрање „општих карактеристика људске егзистенције“ представља редуковање антропологије на једну једину тему, што је узрок њеног периферног институционалног положаја. Са друге стране, појам етнологије је испражњен од садржаја раскидом са метафизички конституисаним појмом „народног духа“ и свим „етно“ одредницама које из њега произилазе. Стога је несврсисходно расправљати о односу потпуно редуковане антропологије и деконструисане етнологије. Стварни ток академски конституисаних дисциплина у Србији показао је да празан простор настао деконструкцијом етнологије није попунила антропологија редукована на „антропологију Човека“ већ темељна антропологизација етнолошког институционалног оквира.

Ključne reči: антропологија, етнологија, Србија, научна традиција, универзитетска дисциплина

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 245-252