Pojedinačne migracije Crnogoraca u srpske gradove u periodu posle Drugog svetskog rata

Saša Nedeljković

Apstrakt: Cilj istraživanja je da ispita načine migracija Crnogoraca u Srbiju nakon Drugog svetskog rata. Ovako postavljen cilj zahteva ispitivanje konceptualizacije životnog prostora Crnogoraca, uzroke migracija, njihove načine i posledice. Prva faza je obuhvatila analizu načina individualnih migracija, tačnije individualnog nivoa identifikacije kroz analizu narativa. Ovo je ostvareno vođenjem intervjua s izvesnim brojem osoba koje su se rodile u Crnoj Gori, ali su se tokom života doselile u Srbiju. U nekim slučajevima je upotrebljen biografski metod, u drugima je vođen intervju s usko formulisanim pitanjima dopunjen opservacijom.

Ključne reči: Crnogorci, Srbija, individualne migracije, akulturacija, identitet, narativi

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (3), pp. 171-188