Тужни тропи: могућности другачијих антропологија

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се – на примеру Леви-Стросових Тужних тропа и њихове рецепције/примене, пре свега у домаћој етнографској/антрополошкој пракси – разматра могућност нових читања класичног антрополошког текста, односно његових порука, које и данас – после пола века од објављивања – могу да буду значајне, нарочито за домаћу антрополошку праксу.

Ključne reči: Тужни тропи, Клод Леви- Строс, антропологија, антрополог, терен, текст

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (1), pp. 7-18