Историјска традиција у домаћој жанровској књижевности

Ivan Đorđević

Apstrakt: Циљ овог рада јесте мотивска анализа двеју приповедака које припадају корпусу домаће научнофантастичне књижевности, при чему се посебан акценат ставља на оне мотиве који у наративној структури приповедака представљају транспозицију елемената „историјске традиције“. Реферишући на социокултурни миље у Србији у последњих двадесет година, пре свега имам у виду захуктали процес ретрадиционализације, за овај период веома карактеристичан, и – са тим у вези – „употребу традиције“ схваћену као „процес у оквиру кога се елементи традиције исецају из свог основног контекста и користе за остваривање циљева који им по себи нису иманентни“. Употреба наведених мотива биће тумачена у контексту њихове трансформације и реконтекстуализације, у односу на друштвену реалност културе у којој ова књижевност настаје.

Ključne reči: жанровска књижевност, научна фантастика, традиција, национални идентитет, страх

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (2), pp. 99-115