Век Леви-Строса

Aleksandar Bošković

Apstrakt: Текст представља критички осврт на живот и каријеру Клода Леви- Строса, који је 28. новембра 2008. напунио сто година. Леви-Строс је проглашен и једним од најутицајнијих антрополога двадесетог века, па се у тексту укратко представља методологија везана за његову структуралну антропологију. Посебно је наглашен важан прелазак са тоталне друштвене чињенице на стварно разумевање основа на којима почивају сва људска друштва, уз помињање неких његових најважнијих радова.

Ključne reči: Клод Леви-Строс, aнтропологија, структурализам, историја антропологије

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 261-268