Црвенило очију Мрачног господара

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се расправља о континуираном деловању романтичарских идеја све до савременог доба. Идеје о златном добу у дубокој прошлости и o идеалном друштву базираном на класној, родној и генерацијској хијерархији доминантне су у дечјем образовању све до друге половине 20. века, јер се бајке, обликоване углавном током 19. века, и данас сматрају најпогоднијом дечјом литературом. Поплава романа са бајковитим сижеима, чија се радња одвија у фикционалним, бајковитим световима, током друге половине 20. века, одговара потреби (одрасле) публике за испуњењем снова о улогама романтичних хероја које се не могу играти у свакодневном животу, а негација модернизације и увођења нових технологија кореспондира са страховима које генеришу убрзане промене, као један од кључних атрибута савременог света. Деконструкција романтичарских наратива почиње тек у оквиру постмодерне fantasy литературе, од осамдесетих година 20. века. Она отвара нове могућности за перципирање и процену објективне друштвене стварности западне цивилизације.

Ključne reči: Толкин, Господар прстенова, fantasy, бајка, романтизам, просветитељство, модернизација, технологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 119-133