Пут олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (I)

Miroslava Malešević

Apstrakt: У овом раду пратим на два плана судбину олимпијске бакље на њеном путовању од Атине до Пекинга. На једном плану разматрам разлоге због којих су у многим светским градовима кроз које је бакља прошла 2008. године организовани антикинески протести, манифестовани првенствено кроз нападе на олимпијски пламен. На другом плану говорићу о генези и трансформисању идеје модерних Олимпијских игара – од настанка „мита о пореклу“, који су модерне европске националне државе нашле у античкој Грчкој, до преношења тих светиња култа прошлости у данашњу Кину, тачније – измишљања кинеског „грчког“ порекла. „Света места сећања“ европских националних држава уграђују се на овај начин у причу о прошлости и идентитету Кине, постају њена „античка“ традиција.

Ključne reči: Пекинг, Олимпијске игре, антички корени, идентитет, европске нације, Грчка

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 9-25