Зашто се први мачићи у воду бацају? – Иконичност лексема мачка и кот (I)

Ivana S. Bašić

Apstrakt: У раду се испитује порекло изреке Први мачићи се у воду бацају паралелно са улогом мачке у словенској митологији и иконичношћу лексема мачка и кот

Ključne reči: мачка, кот, Мара, словенска митологија, леkсичка иконичност, фразеологија, жртвовање прворођенчади

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 69-83