Aндрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада

Kim Djihyang

Apstrakt: У овом раду пажња je посвећена докторској дисертацији И. Андрића, у којој je експлицитно исказан ауторов став према историјском сусрету Запада и Истока на тлу Босне, посебно након турске окупације. Рад прати и поједине рефлексије Андрићевог научног дела на његов књижевни опус.

Ključne reči: Иво Андрић, докторска дисертација, историја, књижевност, култура, Исток, Запад

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (1), pp. 27-37