Језик тела: Зорбин плес

Maria Hnaraki

Apstrakt: Никос Казанцакис, писац критског порекла, аутор је популарног романа Грк Зорба, који је извршио значајан утицај на интелектуалце у смилсу откривања шта то они нису и шта је њихово потиснуто ја. Другим речима, понудио је Западњацима прототип ослобођења. Према овом роману снимљен је и истоимени филм, у коме глумац Ентони Квин подучава плес, представљајући Грчку као земљу снажних, страствених и спонтаних емоција. Ничеов контраст између Аполона и Дионизија, и различитости у погледу на свет, представља суштину Казанцакисовог дела. Аполон – писац, представља дух рационалности и реда, док, Дионис – Зорба, представља дух екстазе и спонтаности живљења. Очигледно да је Ниче имао велики утицај на Казанцакиса: Зорбино понашање се може посматрати и као рефлексија Ничеових идеја о надљудском. У суштини, читава прича о Зорби је бајка посвећена идеји о свести и телу коју Казанцакис прижељкује за вечиту Грчку (или Хеленизам), а која треба да представља расу Грка као такву, једну дивну синтезу Истока и Запада. Управо кроз Зорбу, писац успева да приближи Исток и Запад, као појмове и искуства који се могу доживети у пишчевој домовини, на острву Крит. Научници су, такође, покушали да укажу на извесне политичке конотације садржане у роману. Кроз свог главног јунака, писац поставља питања морала и судбине наспрам слободне воље. Плес је веома важан у култури Грка, јер се Грци изражавају кроз говор тела. Кроз говор тела, Грци успостављају дијалог између западњачког – Аполонског реда и источњачког – Дионизијског хаоса. Грци живе живот; и као Зорба, њихов рођак, они играју кроз живот.

Ključne reči: плес, Грчка, Грк Зорба, Никос Казанцакис

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (2), pp. 25-35