IZAZOVI TURISTIČKE TRANSAKCIJE: PRETVARANJE ISKUSTVENOG KAPITALA SA PUTOVANJA U ZEMLJU AMIŠA U PENSILVANIJI U REALAN DRUŠTVENI UTICAJ

Saša Nedeljković

Apstrakt: Boraveći tokom pet meseci 2011. godine u SAD, stekao sam određeni iskustveni kapital koji mi se učinilo zgodnim za analizu i tumačenje kroz turistički diskurs, a uz pomoć analitičkog ključa koji bi se sastojao od teorije moći i teorije komunikacije. U tom smislu smatrao sam da je naročito važno da istaknem svoj pokušaj pronalaženja autentičnog turističkog prizora, koji sam zatim pokušao da pretvorim u realan društveni uticaj. Jedno od iskustava koje se u tom pogledu pokazalo kao naro- čito važno, jeste susret sa predstavnikom amiške zajednice i kratak boravak kod njega. Kroz analizu tog susreta pokušao sam da proverim mogućnost svođenja turističke transakcije na komunikacijski događaj u okviru koga, i uz pomoć koga, se vrši distribucija i reprodukcija moći.

Ključne reči: SAD, turizam, Amiši, iskustvo, moć, komunikacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (1), pp. 27-63