ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ И НАУЧНО ЗНАЊЕ У ЕТНОЛОГИЈИ И АНТРОПОЛОГИЈИ

Bojan Žikić

Apstrakt: Знање које производимо примењивањем истраживачких метода теренског рада у етнологији и антропологији може се назвати "научним" у оној мери у којој превазилази пуку дескриптивност и поседује неколико ограничавајућих чинилаца, изван могуће улоге самог истраживача у томе: временски период важења валидности прикупљених података, затим њихова непосредност, те статистичка релевантност.

Ključne reči: етнологија и антропологијa, теренско истраживање, научно знање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (1), pp. 9-25