ETNO-KUĆE: U POTRAZI ZA IDENTITETOM

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: Izgradnja „etno-kuća“ po selima širom Srbije, veoma rasprostranjena tokom poslednje dve decenije, direktna je posledica koncepta formiranja etnografskih segmenata muzejskih stalnih postavki u kompleksnim lokalnim i zavičajnim muzejima (Heimat tipa). To su dirljiva nastojanja izgradnje/potvrde identiteta u svakom selu, na osnovu lokalnog viđenja šta treba smatrati okosnicom i, istovremeno, okvirom svog identiteta. Analiza primera etno kuća i komercijalnih „etno“ prostora trebalo bi da pokaže načine čitanja/tumačenja tradicije i identiteta, načine na koji se oni povezuju i uticaj muzejske prakse na konceptualizaciju tih pojmova u javnom diskursu.

Ključne reči: etno, etno kuća, identitet, tradicija, globalizacija, muzej

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2008, no. 1 (1), pp. 135-146