Od Homerovske poezije do kritske balade: Daskalojanisova pesma

Maria Hnaraki

Apstrakt: Kritske pesme sugerišu Kricanima da cuvaju zemlju jer su se i njihovi preci borili za nju. Njihovo izvodenje je društvena aktivnost koja obezbeduju sredstva kroz koja mesta postaju ’’naša’’. Da bismo to pokazali, proucavamo ’’Daskalojanisovu pesmu’’, usmenu herojsku pesmu koja se sastoji od 1034 rimujuca kupleta, sa detaljnim referencama na toponime koji mapiraju kritsku arenu kao integralni deo lokalnog secanja, identiteta i moralnosti. Studija se osvrce na homerovsku epiku i na formulisanu teoriju gde kritski bardovi ureduju tradiciju, rafinišu kulturne stereotipe, kultivišu predstave o domu i idealizuju herojsku prošlost.

Ključne reči: kritska muzika, rimujuci kupleti, homerska epika, usmena herojska poezija, obrazovanje zasnovano na mestu

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2011, no. 18 (18), pp. 123-132