Borilacke veštine kao model kulturnog dijaloga Zapada sa Istokom

Aleksandar Filipović

Apstrakt: Malo je fenomena koji su toliko nadrasli svoje tvorce kao što je slucaj sa pojavom borilackih veština dalekog istoka medu zapadnim kulturama i kulturama koje su pretrpele jak uticaj vesternizacije. Tema, kojom cu se u ovom radu baviti, jeste uloga i mesto borilackih veština u popularnoj kulturi zapada. U ovakvom kontekstu pokušacu da istražim uticaj borilackih veština na formiranje novih, i na zapadu nepoznatih predstava, pre svega predstava o konceptu telesnosti, svesti o telu i telesne kulture. Pod pojmom borilackih veština pre svega mislim na borilacke veštine Japana: karate, judo, kendo i sl.; kao i kineski kung fu i tai-chi-chuan koji se na zapadu pojavljuju od kraja drugog svetskog rata. U okvirima popularne kulture mesto borilackih veština je, izgradeno kroz medijsku kulturu, da bi svoj pojedinacni izraz zadobilo putem konzumiranja te kulture, kao i putem gradenja životnih stilova, koji su sugerisani preko medija kao što je film i preko kulturnog turizma. Cilj ovog rada sastojace se u apostrofiranju osnovnih crta uticaja fenomena borilackih veština u savremenom društvu u zemljama zapadne kulturne tradicije.

Ključne reči: zapad, istok, borilacke veštine, životni stilovi, mediji

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2011, no. 18 (18), pp. 43-63