Neformalna politička mobilizacija i nestrpljivi nacionalizam na Kosovu i Metohiji

Vladimir Ribić

Apstrakt: Neformalna politička mobilizacija se sprovodi onda kada politički lideri ne mogu da realizuju svoje ciljeve u postojećim političkim institucijama i organizacijama, pa im je potrebno da se pozovu na „spontano" iskazanu "autentičnu" volju naroda. Čak i kada ne utiču na generisanje neformalne političke mobilizacije, politički zvaničnici mogu da je iskoriste za promociju do tada potisnutih političkih stavova i zahteva. Od sredine osamdesetih godina 20. veka do prve decenije 21. veka, na Kosovu i Metohiji, srpski, odnosno albanski nacionalizam je pribegavao neformalnoj političkoj mobilizaciji usled procene da je nemoguća njegova zadovoljavajuća artikulacija kroz zvanične državne institucije.

Ključne reči: neformalna politička mobilizacija, Kosovo i Metohija, srpski nacionalizam, albanski nacionalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 229-242